Fenomen POLSKA – to prestiżowy magazyn wydawany od czerwca 2011 roku popularyzujący osiagnięcia i wkład Polaków w rozwój cywilizacji i kultury oraz promujacy piękno i potencjał gospodarczy, naukowy i twórczy Polski. Od 2014 roku wydawany jest w wersji polsko-angielskiej.Fenomen POLSKA opisuje wszystko, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody