Izba jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzesza ponad 110 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Izba prowadzi szereg szkoleń, ułatwiających przystosowanie się przedsiębiorców do zmian zachodzących w przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz z zakresu nowoczesnego zarządzania, zapewnia swoim członkom doradztwo ekonomiczne, prawne i finansowe, organizuje spotkania bilateralne, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej, od 1999 r.-po przejęciu zadań Polskiej Izby Handlu Zagranicznego legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów. Zajmuje się również działalnością wydawnicza i reklamową.

Od dwudziestu jeden  lat Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej realizuje Program Gala Biznesu „Granitowy Tulipan”, który promuje najlepsze efekty ekonomiczne i jakościowe oraz wybitne zdolności menedżerskie. Program zyskał duże uznanie środowiska gospodarczego i władz Regionu.

www.radomskibiznes.pl